Komisjoni määrus (EÜ) nr 1443/2004, 12. august 2004, millega kehtestatakse suurim eksporditoetus valge suhkru eksportimiseks teatavatesse kolmandatesse riikidesse määrusega (EÜ) nr 1327/2004 ettenähtud alalise pakkumismenetluse raames avatud 2. osaliseks pakkumismenetluseks