Kommissionens forordning (EF) nr. 1443/2004 af 12. august 2004 om fastsættelse af det maksimale restitutionsbeløb ved udførsel af hvidt sukker til visse tredjelande i forbindelse med den 2. dellicitation under den løbende licitation omhandlet i forordning (EF) nr. 1327/2004