Ettepanek Nõukogu otsus mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Monaco Vürstiriigi vahel kokkuleppe allkirjastamist, millega nähakse ette nõukogu 3. juuni 2003. aasta direktiivis 2003/48/EÜ sätestatud meetmetega samaväärsed meetmed hoiuste intresside maksustamise alal, ning sellele lisatud kavatsuste deklaratsiooni heakskiitmist ja allkirjastamist