Komisjoni määrus (EÜ) nr 1540/2006, 13. oktoober 2006 , millega lubatakse nõukogu määrusega (EÜ) nr 1782/2003 ettenähtud teatavate otsetoetuste ettemakseid 2006. aastal