Kirjalik küsimus E-2419/05 Esitaja(d): Richard Corbett (PSE) komisjonile. Veerg usutunnistuse kohta passides