Komisjoni otsus, 25. 01 2005, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.3641 - BT / INFONET) vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr /2004 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne)