Kohtuasi F-26/06: 10. märtsil 2006 esitatud hagi — Bertolete versus Euroopa Ühenduste Komisjon