Kirjalik küsimus E-1618/04 Esitaja(d): Georgios Papastamkos (PPE-DE), komisjonile. Nõukogu määruse ettepanek rahalise toetusinstrumendi loomiseks Küprose Türgi kogukonna majandusliku arengu edendamiseks - õiguslik alus