Stanovisko generálního advokáta - Geelhoed - 6 dubna 2006.