Kirjalik küsimus E-0412/06 Esitaja(d): Elly de Groen-Kouwenhoven (Verts/ALE) komisjonile. Alaealiste huligaansuse ja noorte õigusrikkumiste vastast võitlust käsitlevate seaduse reformid Bulgaarias