Kirjalik küsimus E-2322/06 Esitaja(d): Marie-Noëlle Lienemann (PSE) komisjonile. Hollandis toimuva juurdluse tõttu kompromiteeritud pr Nelie Kroes