Ettepanek nõukogu määrus millega laiendatakse nõukogu määrusega (EÜ) nr. 119/97, viimati muudetud määrusega (EÜ) nr. 2100/2000, teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit spiraalköiteseadiste impordi suhtes kehtestatud lõplikke dumpinguvastaseid meetmeid Vietnami Sotsialistlikust Vabariigist lähetatud sama toote impordile