Komisjoni määrus (EÜ) nr 1023/2006, 5. juuli 2006 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 958/2003, millega sätestatakse nõukogu otsuse 2003/286/EÜ üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses teatavatele Bulgaaria Vabariigist pärit teraviljatoodetele ühenduse tariifikvootide kujul antavate soodustustega ja muudetakse määrust (EÜ) nr 2809/2000