Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2006/118/EÜ, 12. detsember 2006 , mis käsitleb põhjavee kaitset reostuse ja seisundi halvenemise eest