2005/130/EY: Komission päätös, tehty 30 päivänä joulukuuta 2004, yhteisön rahoitustuen määrän vahvistamisesta Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 2001 toteutettujen suu- ja sorkkataudin hävittämistoimenpiteiden toimintakustannuksiin (tiedoksiannettu numerolla K(2004) 5460)