2005/130/EÜ: Komisjoni otsus, 30. detsember 2004, millega määratakse kindlaks ühenduse rahaline toetus Ühendkuningriigis 2001. aastal puhkenud suu- ja sõrataudi likvideerimise tegevuskulude katteks (teatavaks tehtud numbri K(2004) 5460 all)