Kohtuasi T-424/05: 16. november 2005 esitatud hagi — Itaalia Vabariik versus Euroopa Ühenduste Komisjon