Euroopa Kohtu otsus (suurkoda), 19. september 2006.