Kirjalik küsimus P-4826/05 Esitaja(d): Johannes Voggenhuber (Verts/ALE) nõukogule. CIA tegevus Euroopas