Komisjoni määrus (EÜ) nr 28/2007, 12. jaanuar 2007 , millega kehtestatakse või madalaim müügihind 55. individuaalse pakkumise kutse puhul, mis on väljastatud määruses (EÜ) nr 2771/1999 osutatud alalise pakkumiskutse alusel