Komisjoni määrus (EÜ) nr 307/2006, 21. veebruar 2006 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 80/2006, millega kuulutatakse välja alaline pakkumismenetlus Saksa sekkumisameti valduses oleva rukki edasimüümiseks ühenduse turul