Kohtuasi C-264/05: Euroopa Kohtu (viies koda) 15. juuni 2006.  aasta otsus — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Saksamaa Liitvabariik (Liikmesriigi kohustuste rikkumine — Direktiiv 2001/19/EÜ — Diplomite, tunnistuste ja muude kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide vastastikune tunnustamine — Üldõed, hambaarstid, veterinaarid, ämmaemandad, arhitektid, farmatseudid ja arstid — Ettenähtud tähtaja jooksul üle võtmata jätmine)