Komisjoni määrus (EÜ) nr 1668/2005, 13. oktoober 2005, millega kehtestatakse kokkuostu, ladustamist ja varude müüki hõlmavate sekkumismeetmete rahastamiskulude arvutamisel kasutatavad intressimäärad EAGGF tagatisrahastu jaoks 2006. eelarveaastaks