Esimese Astme Kohtu otsus (esimene koda), 18. jaanuar 2006. # Regione Marche versus Euroopa Ühenduste Komisjon. # Vahemere integreeritud programm Regione Marche (Itaalia) heaks - Ühenduse finantsabi lõpetamine - Abikõlbmatud kulud - Tühistamishagi - Õigusliku aluse puudumine - Õiguspärane ootus - Põhjenduste puudumine. # Kohtuasi T-107/03. Regione Marche vs. komisjon TITJUR