Esimese Astme Kohtu otsus (esimene koda), 18. jaanuar 2006.