Komisjoni määrus (EÜ) nr 1984/2004, 18. november 2004, millega määratakse kindlaks kaera maksimaalne eksporditoetus määruses (EÜ) nr 1565/2004 osutatud pakkumismenetluse raames