Kommissionens forordning (EF) nr. 1984/2004 af 18. november 2004 om fastsættelse af maksimumsrestitutionen ved udførsel af havre inden for rammerne af den i forordning (EF) nr. 1565/2004 omhandlede licitation