Euroopa Kohtu otsus, 9. veebruar 1994. # Euroopa Ühenduste Komisjon versus Itaalia Vabariik. # Kohustuste rikkumine. # Kohtuasi C-119/92. TITJUR komisjon vs. Itaalia