A francia kormány közleménye a szénhidrogének kutatására, feltárására és kitermelésére vonatkozó engedélyek megadásának és felhasználásának feltételeiről szóló, 1994. május 30-i 94/22/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján (Hirdetmény folyékony és gáznemű szénhidrogének kutatására vonatkozó kizárólagos engedély, az ún. Permis de Coulommiers iránti kérelemről) (EGT-vonatkozású szöveg )