Rådets beslut av den 7 november 2006 om den ståndpunkt som gemenskapen skall inta i internationella rådet för tropiskt timmer i fråga om förlängning av 1994 års internationella avtal om tropiskt timmer