Rozhodnutie Rady z 7. novembra 2006 , o pozícii Spoločenstva v rade Medzinárodnej organizácie pre tropické drevo v otázke predĺženia platnosti Medzinárodnej dohody o tropickom dreve z roku 1994