Besluit van de Raad van 7 november 2006 betreffende het standpunt van de Gemeenschap in de Internationale Raad voor tropisch hout met betrekking tot de verlenging van de Internationale Overeenkomst inzake tropisch hout van 1994