2006 m. lapkričio 7 d. Tarybos sprendimas dėl pozicijos, kurios Bendrija turi laikytis Tarptautinėje atogrąžų padarinės medienos taryboje dėl 1994 m. Tarptautinio susitarimo dėl atogrąžų padarinės medienos pratęsimo