Üldkohtu (esimene koda) 3. veebruari 2017. aasta otsus.