Komisjoni määrus (EÜ) nr 1262/2001, 27. juuni 2001 , milles sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1260/2001 üksikasjalikud rakenduseeskirjad sekkumisametite teostatava suhkru kokkuostu ja müügi osas