Komisjoni määrus (EÜ) nr 1435/2006, 28. september 2006 , millega määratakse kindlaks teraviljast valmistatud segasööda eksporditoetused