Euroopa Keskpanga arvamus, 12. detsember 2006 , seoses komisjoni direktiivi eelnõuga avatud investeerimisfonde (UCITS) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamist käsitleva nõukogu direktiivi 85/611/EMÜ rakendamise kohta seoses teatavate mõistete selgitamisega (CON/2006/57)