2006/135/EÜ: Komisjoni otsus, 22. veebruar 2006 , milles käsitletakse teatavaid kaitsemeetmeid seoses kõrge patogeensusega linnugripiga kodulindudel ühenduses (teatavaks tehtud numbri K(2006) 597 all) (EMPs kohaldatav tekst)