Nõukogu arvamus, — 24. jaanuar 2006 , — Rootsi ajakohastatud lähenemisprogrammi kohta, 2005—2008