Kirjalik küsimus E-3495/05 Esitaja(d): Ilda Figueiredo (GUE/NGL), komisjonile. Assotsiatsiooni Adere-Minho kandidatuurid