Eelteatis koondumise kohta ( Juhtum nr COMP/M.4391 — Deutsche Bank/AIG/Pokrovsky Hills) — Võimalik lihtsustatud korras menetlemine EMPs kohaldatav tekst