EUROOPA KOHTU OTSUS (esimene koda) 27. mai 2004 — Kohtuasjas C-285/02 (Verwaltungsgericht Minden'i eelotsusetaotlus): Edeltraud Elsner-Lakeberg versus Land Nordrhein-Westfalen (EÜ asutamislepingu artikkel 141 — Direktiiv 75/117/EMÜ — Siseriiklik meede, mille alusel täiskohaga õpetajad ja osalise tööajaga õpetajad peavad töötama sama arvu ületunde enne, kui neil on õigus tasule — Osalise tööajaga töötavate naiste kaudne diskrimineerimine)