Kirjalik küsimus E-2334/05 Esitaja(d): Willy Meyer Pleite (GUE/NGL) komisjonile. Ühenduse keskkonnakaitseõigusaktide täitmatajätmine