Kirjalik küsimus E-7010/10 Nikolaos Salavrakos (EFD) ja Niki Tzavela (EFD) nõukogule. Euroopa armee