Kohtuasi C-397/06: 22. septembril 2006 esitatud hagi — Euroopa Ühenduste Komisjon versus Eesti Vabariik