Brak sprzeciwu wobec zgłoszonej koncentracji (Sprawa nr COMP/M.3763 — Carlsberg/DLG/Sejet JV) Tekst mający znaczenie dla EOG