Ingen indsigelse mod en anmeldt fusion (Sag COMP/M.3763 — Carlsberg/DLG/Sejet JV) EØS-relevant tekst