Kirjalik küsimus E-3664/05 Esitaja(d): Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) komisjonile. Stabiilsuspakti tagajärjed ühenduse kolmanda toetusraamistiku elluviimisele