Kohtuasi C-84/06: Eelotsusetaotlus, mille esitas Hoge Raad der Nederlanden 27. jaanuari 2006.  aasta määrusega kohtuasjas Staat der Nederlanden (Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) versus 1. Antroposana, PatiËntenvereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg, 2. Nederlandse Vereniging van Antroposofische artsen, 3. Weleda Nederland N.V. ja Wala Nederland N.V.