Sag C-84/06: Anmodning om præjudiciel afgørelse indgivet af Nederlandenes Hoge Raad den 10. februar 2006 — den nederlandske stat (Ministeriet for Folkesundhed, Velfærd og Sport) mod 1. Antroposana, Patiëntenvereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg, 2. Nederlandse Vereniging van Antroposofische Artsen, 3. Weleda Nederland NV, 4. Wala Nederland NV