Kirjalik küsimus E-1585/05 Esitaja(d): Manuel Medina Ortega (PSE) komisjonile. Komisjoni praktika: taotluse omavoliline tagasilükkamine